Norge, Trøndelag

Adresse: Ogndalsveien 10, 7713 Steinkjer

Telefon: 74161760

Nettside: norskflid.no

E-post: steinkjer@norskflid.no