Norge, Akershus

Adresse: Støperiveien 5, 2010 Strømmen

Telefon: 63 81 23 20

E-post: husflid@strommenhusflid.no

Type forhandler: Butikk